Adatvédelmi irányelvek

NYILATKOZAT A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

A személyes adatok védelme az online környezetben törvényi és kötelező szükségessé vált. Minden üzemeltetőnek tájékoztatnia kell az ügyfelet / együttműködőt a személyes adatok feldolgozásáról, és garantálnia kell azok megőrzését.

A [cégnév] székhellyel a [cég_cím] címen, a cégjegyzékbe bejegyezve [cég_reg_szám], a CUI [cég_vállalat] operátorként ezúton értesíti Önt a szolgáltatási műveletek során továbbított személyes adatainak feldolgozásáról és tárolásáról, valamint Termékek.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOK

– az azonosított / azonosítható természetes személyre vonatkozó információk: név, vezetéknév, cím, e-mail, telefon, aláírás, pénzügyi információk, az egyes hatóságok által a szolgáltatások és termékek nyújtásához kért információk, az ügyfél látogatásának eredményeként audio-video megfigyelésből származó információk. az a hely, ahol a [cégnév] szolgáltatásokat nyújtják, audio-video megfigyelés a technikai támogatási szolgáltatások során, az IP, a [vállalatnév] tevékenységének elvégzéséhez szükséges egyéb információk.
– minden olyan művelet (műveletsorozat), mint például adatgyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, adaptálás vagy módosítás, kivonás, konzultáció, felhasználás, harmadik félnek történő nyilvánosságra hozatal adatátvitel, terjesztés, összekapcsolás vagy kombinálás, blokkolás, archiválás, törlés, megsemmisítés útján beléphetnek a személyes adatok körébe (közvetlenül vagy közvetve).

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS

Az információgyűjtés forrásai:
1. a http://www.sckonzervgyar.ro/ vagy a [company_name] alkalmazásainak használatakor kérheti a szolgáltatások nyújtásához szükséges űrlapok, kérdőívek kitöltését (elfogadási kötelezettség nélkül);
2. közvetlen és közvetett tranzakciók a [cégnév], a partnerek és a felhasználók között;
3. a közintézményekre jellemző külső források.

Hogyan gyűjtünk személyes adatokat a felhasználóktól http://www.sckonzervgyar.ro/
– közvetlen;
– a felhasználó böngészőjének és forgalmi adatainak használata;
– sütik használata.

1. A személyes adatok közvetlen gyűjtése.
A1. Megrendelés (fiók létrehozásával vagy anélkül) a http://www.sckonzervgyar.ro/ webhelyen jelentheti a név, vezetéknév, cím, e-mail és a szerződéskötéshez, a számlázáshoz és a kézbesítéshez szükséges egyéb adatok kérését.
• a szerződéses adatokat 3 évig őrzik (általános előírások);
• a költségvetési adatokat 10 évig őrzik (fiskális jogszabályok);
• a megrendelések nem teljesíthetők a fenti adatok nélkül.

A2. A felajánlott segítségnyújtási szolgáltatásokon belül megkérhetjük Önt, hogy adja meg telefonszámát vagy e-mail címét, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel problémája megoldása érdekében (ha szükséges, további adatokat kérhetünk, amelyek a személyes adatok kategóriájába tartoznak). A http://www.sckonzervgyar.ro/ támogatási szolgáltatásain belüli kommunikáció regisztrálható.

A3. A hírlevélre való feliratkozás azzal a kéréssel jár, hogy adjon meg nekünk egy e-mail címet a személyre szabott kommunikációhoz, a tárolás pedig a hozzájárulás visszavonásával megszűnik.

A4. A számlánkra teljesített befizetéseket banki partnereink dolgozzák fel, a banki információkat továbbítják nekik.

2. Személyes adatok gyűjtése forgalmi adatok felhasználásával

A http://www.sckonzervgyar.ro/ webhelyen tett látogatás során bármilyen eszközön adjon meg információkat, például IP-címét, látogatásának idejét, tartózkodási helyét, meglátogatott oldalakat. Külső forgalomelemző szolgáltatásokat (pl. Google Analytics) kizárólag a http://www.sckonzervgyar.ro/ használ a szolgáltatások javítására, valamint a webhely biztonságának biztosítására és fenntartására.

3. Adatgyűjtés sütik segítségével (munkamenetenként és fixen)
A cookie-kat arra használják, hogy emlékezzenek a jelszavakra, a nyelvi beállításokra, a kiskorúak védelmére szolgáló szűrőkre, a jóváhagyott hirdetések típusaira vagy azok korlátozására.

MILYEN CÉLRA VONATKOZIK A [cégnév] SZEMÉLYES ADATOK

A [cégnév] azonosítja (a fent meghatározott rögzített eszközökön keresztül) azokat a potenciális felhasználókat, akik hozzáférnek a nyújtott szolgáltatásokhoz, figyelemmel kísérik az ezzel kapcsolatos műveleteket, felméréseket és / vagy profilokat végeznek a marketing tevékenységek során, belső elemzéseket végeznek a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan. A [cégnév] feldolgozza a személyes adatokat és a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos különféle jogi eljárások megoldása érdekében. archiválásuk mind fizikailag, mind elektronikus úton történik. Vannak törvényileg szabályozott román állami intézmények, amelyek személyes adatokat tartalmazó jelentéseket kérhetnek.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA?

Kihirdették az általános adatvédelmi rendeletet meghatározó törvényt, amely a következőképpen hat Románia területére:
– (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) – a személyes adatok megrendelésen keresztüli gyűjtésére utal;
– (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) az f kibocsátásához szükséges kötelező adatokra uta

– (a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése) hozzájárulást kell kérni a személyes adatok marketing célú felhasználásához (hírlevelek, sütik előfizetés stb.);
– (a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja és az 506/2004. törvény 12. cikkének (2) bekezdése) a http://www.sckonzervgyar.ro/ webhely jogos érdekére hivatkozik saját webhelyének biztosítása és optimalizálása érdekében (GDPR (49) preambulumbekezdés) .

A SZEMÉLYES ADATOK KÖZLÉSE KÖTELEZŐ A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA,
elutasításuk a szolgáltatások nyújtásának lehetetlenségéhez vezet. A felhasználónak joga van megtagadni az adatok feldolgozását a direkt marketing céljára.

SZEMÉLYES ADATOK FOGADÓI
Fentebb meghatároztuk a személyes adatok gyűjtésének céljait. Továbbá, ha valóban szükséges S.C. Konzervgyar S.R.L. hozzáférhetővé teheti a jogi hatóságok és a szerződéses partnerek számára a felhasználók különféle (korlátozott) személyes adatait, amelyeket a felhasználók vállalják, hogy semmilyen más célra nem használnak fel (pl. hatóságok, auditorok, ügyvédek, könyvelők, vállalatok csoport SC Konzervgyar SRL).

Törvény alapján. Az Európai Parlament által elfogadott 2016/679 (GDPR) lehetőség van a SZEMÉLYES ADATOK KÜLFÖLDI ÁTADÁSÁRA.

A személyes adatok addig tárolhatók, amíg a törvény előírja, 3 év a szerződéses adatok és 10 év a pénzügyi adatok tárolására. Az adatok feldolgozása addig a pillanatig végezhető, amikor elérik a gyűjtésük célját, a következő pillanatig pedig archiválással vagy megsemmisítéssel járnak.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK BIZTONSÁGÁT VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK
– az adatok bizalmas kezelése kötelező, ezért a felhasználók a saját nevüket és jelszavukat használják;
– minden olyan felhasználót, aki hozzáfér a személyes adatokhoz / gyűjti / módosítja a személyes adatokat, regisztrálja az elvégzett dátummal, idővel és művelettel;
– csak az arra jogosult felhasználóknak van joguk nyomtatni számlákat, értesítéseket, szerződéseket és egyéb személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat.
Az a felhasználó vagy potenciális felhasználó, aki belép a személyes adatok feldolgozásába, a következő jogokkal rendelkezik:

Cikk szerinti adatgyűjtésről való tájékoztatás joga. GDPR 13. és 14. sz.
A feldolgozott adatokhoz való hozzáférés joga – art. 15 GDPR;
Az adatok módosításának vagy akár törlésének kérelmezésének joga – art. 17 GDPR, kivéve a törvény által biztosított kivételeket;
A személyes adatok minimális feldolgozásának kérelmezéséhez vagy a személyes adatok feldolgozásának megtagadásához való jog – art. 18 GDPR;
Az adatátvitel joga egy másik üzemeltetőhöz – art. 20 GDPR
Az adatkezeléshez való jog visszavonása az eredeti hozzájárulás megadása után;
Az adatok marketing célú feldolgozása és profilalkotás megtagadása;
Amikor igazságtalannak érzi magát, a felhasználónak joga van az ANSPDCP-hez fordulni vagy az illetékes bírósághoz fordulni.
SC Konzervgyar S.R.L. FOGLALJA MEGJEGYZÉSÉT A NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐZŐ FELHÍVÁS NÉLKÜL, A FELTÖLTÖLT VÁLTOZAT KÖZZÉTÉTELÉVEL A HONLAPON.

Az értesítéseket elektronikus formában lehet eljuttatni a sckonzervgyar@yahoo.ro címre, vagy írásban a Carei str. Vasile Lucaciu 3 címre.

 

Ez a webhely sütiket használ, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsa Önnek. A böngészés folytatásával elfogadja azok használatát.